Yleiset palveluehdot

§ 1 Yleistä

Iskuvippi.fi toimittaa luottohakemuksia yhteistyökumppaneinaan toimiville rahoituslaitoksille Iskuvippi.fi -palvelun kautta.

Iskuvippi.fi ei itse tarjoa tai myönnä lainoja tai osallistu luottoja koskeviin myöntämispäätöksiin, vaan välittää Luotonhakijan yhteistyökumppaninsa verkkosivuille. Luotonhakija voi tehdä luottoa koskevan luottosopimuksen ainostaan itse valitsemansa luotonmyöntäjän kanssa.

Luoton myöntää Iskuvippi.fi:n yhteistyökumppani ja luottoa koskeva lainasopimus tehdään aina Luotonhakijan sekäluotonmyöntäjän välille. Iskuvippi.fi ei ole luottosopimuksen osapuoli missään tapauksessa, eikä ota siltä osin minkäänlaista vastuuta luotosta, luottosopimuksen sisällöstä tai luottosopimuksesta koituvista taloudellisista vastuista tai velvoitteista.

§ 2 Palveluun tallennettavat tiedot

Kun teet luottohakemuksen Iskuvippi.fi internetpalvelussa hakemuslomakkeella, henkilötietosi ja haetun luoton tiedot tallennetaan Iskuvippi.fi:n asiakastietokantaan. Tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös Iskuvippi.fi:n palvelun kehitystyöhön sekä suoramarkkinointitoimenpiteisiin.

Luottoa voivat Iskuvippi.fi:n kautta hakea vain täysi-ikäiset, puhtaat luottotiedot omaavat ja täysivaltaiset henkilöt, joilla on Suomalainen henkilötunnus.

Iskuvippi.fi:n internet -sivujen käyttäminen ja lainahakemuksen lähettäminen on Luotonhakijalle aina maksutonta.

§ 3 Luotonhakijan Suostumus

Lähettäessään luottohakemuksen Luotonhakija suostuu siihen, että palveluun tallennettuja tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitoimenpiteisiin..

Luotonhakija on ymmärtänyt ja käsittänyt, että Iskuvippi.fi ei tee luottopäätöstä Luotonhakijan hakemasta luotosta. Päätöksen luoton myöntämisestä tekee yksi tai useampi Iskuvippi.fi:n kanssa yhteistyössä oleva rahoituslaitos.

§ 4 Iskuvippi.fi:n vastuun rajoitukset

Iskuvippi.fi:n lainanvälityspalvelu tarjotaan ja tuotetaan Luotonhakijalle sellaisena kuin sen on. Iskuvippi.fi ei ota minkäänlaista vastuuta palvelun tai palveluiden toimivuudesta, yhteistyökumppaniensa luotonhakijalle tekemistä tarjouksista, luotoista, luottoa koskevan sopimuksen syntymisestä ja sopimukseen kohdistuvista velvoitteista tai Iskuvippi.fi:n ylläpitämän palvelun johdosta syntyvästä muusta järjestelystä.

Iskuvippi.fi ei vastaa miltään osin vahingoista, jotka johtuvat suomalaisesta tai muusta paikallisesta lainsäädännöstä,sodasta, lakosta, työsulusta, viranomaisten toiminnasta, luonnonmullistuksesta tai muusta vastaavasta Iskuvippi.fi:sta johtumattomasta tapahtumasta. Tämä koskee lisäksi tilanteita, joissa Iskuvippi.fi on yllä mainittujen toimintojen tai tapahtumien kohteena.

Iskuvippi.fi ei vastaa mistään Luotonhakijalle koituvasta epäsuorasta vahingosta. Iskuvippi.fi ei ole vastuussa missään tapauksessa vahingosta, joka tapahtuu Iskuvippi.fi:sta riippumattomista syistä.

Iskuvippi.fi ei ota millään tavoin vastuuta Luotonhakijan lainahakemuksen yhteydessä ilmoittamista virheellisistä tiedoista, vaikeuksista maksaa luottoa takaisin osittain tai kokonaan tai muista seikoista tai ongelmista, joissa Iskuvippi.fi ei ole ollut sopivana osapuolena.

§ 5 Henkilötietojen käsittely

Iskuvippi.fi käsittelee verkkopalveluaan käyttävien Luotonhakijoiden henkilötietoja henkilötietolain, muun Suomen lainsäädännön sekä EU:n tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Käyttämällä palveluamme annat Iskuvippi.fi:lle luvan käsitellä henkilötietojasi sekä luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi Iskuvippi.fi:n kanssa samaan konserniin kuuluville muille yrityksille Suomessa.

Henkilötietoja vastaanotetaan ja käsitellään lainanvälityspalveluiden toteuttamiseksi. Tiedot hankitaan Luotonhakijalta tai hänen viralliselta edustajaltaan.

Iskuvippi.fi käyttää rekisterissään olevia käyttäjätietoja myös Luotonhakijoille suunnattuun markkinointiin. Luotonhakijalla on oikeus kieltää Iskuvippi.fi:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja etämyyntiä, suoramarkkinointia tai vastaavaa muuta käyttötarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti Iskuvippi.fi:n rekisteriselosteessa mainitulla tavalla.

Iskuvippi.fi:n käyttäjärekisterissä olevalla Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa itsestään rekisteriin tallennetut tiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Kysely on maksuton kerran vuodessa. Iskuvippi.fi voi Luotonhakijan vaatimuksesta täydentää rekisterissä olevan, tarpeettoman, puutteellisen, virheellisen tai vanhentuneen tiedon tai poistaa nämä kokonaan.

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on tarjolla Iskuvippi.fi:n verkkosivuilla.

Käyttämällä Iskuvippi.fi:n palveluja ja täyttämällä lomakkeen Iskuvippi.fi verkkopalvelussa suostut siihen, että liityt samalla Iskuvippi.fi:n asiakasjäseneksi. Asiakkuus on maksuton. Iskuvippi.fi:llä on oikeus säilyttää henkilötietojasi, jotka liittyvät etuasiakkuuteesi ja käyttää näitä tietoja ilmoittaakseen sinulle uusista tarjouksista tai palveluista.